Investície do fotovoltiky

Hľadáte investičné projekty, dodávateľa či partnera na stavbu fotovoltickej elektrárne na voľnej ploche? Na poli fotovoltických technológií nie sme žiadni nováčikovia. Preto sa môžete spoľahnúť na to, že vám vždy odporučíme dobré riešenie vašej situácie. Pripravujeme vlastné projekty, dokážeme realizovať aj už hotové projekty v rámci inštalácie na kľúč (EPC). Máme skúsenosti s rozsiahlymi inštaláciami v Českej republike i v zahraničí (Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Ukrajina). Navyše v prípade potreby pomôžeme aj so zabezpečením bankového financovania.

Každý projekt a klient je iný. Navrhneme optimálne riešenie pre danú lokalitu, dodáme vhodné solárne panely i ostatné potrebné komponenty a postavíme elektráreň vrátane potrebnej infraštruktúry. Inštaláciou to pre nás ale nekončí. Pre zákazníkov zabezpečujeme kompletnú prevádzku FVE, čiže servis, monitoring, administratívu i účtovníctvo. Skrátka tak, aby ste si mohli maximálne užívať zarobené financie.

Projekty na voľnej ploche má na starosti zakladateľ holdingu Solartec, Ing. Jaromír Řehák. Vyštudoval elektrotechnológiu na VUT v Brne. Pracoval ako vývojový pracovník v Tesle Rožnov, kde sa od roku 1989 zaoberal práve vývojom fotovoltických článkov. V roku 1993 založil spoločnosť Solartec, ktorá dodnes zabezpečuje profesionálne služby v oblasti fotovoltiky. Pôsobil v tíme, ktorý sa zaoberal prípravou legislatívy v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi energie v ČR a v riadiacom výbore EU PV Technology Platform v Bruseli. Je autorom množstva štúdií, analýz a koordinátorom mnohých výskumných projektov v oblasti fotovoltiky v ČR a EÚ. Ing. Jaromír Řehák je spoluautorom niekoľkých autorských osvedčení registrovaných úradom priemyselného vlastníctva. Okrem iného je spoluzakladateľom niekoľkých asociácií, napríklad Solárnej asociácie. Môžete se tak spoľahnúť na to, že budete v tých správnych rukách.

Solárne parky

O spoločnosti

Kontakt

Jaromír Řehák
founder

Zobraziť kontakty

jaromir.rehak@solartec.eu

Prejsť do e-shopu